Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सबै सूचना
नारायण प्रसाद भट्टराई
नारायण प्रसाद भट्टराई

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेत्र प्रसाद शर्मा
नेत्र प्रसाद शर्मा

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

इश्वर सिंखडा
इश्वर सिंखडा

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9841043634


सबै सूचना