Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गणेश नेपाली


गणेश नेपाली


गणेश नेपाली
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल nepaliganesh910@gmail.com
सम्पर्क 9845778999
बहाल मिति २०७६ असार ९