Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जितेन्द्र बस्नेत

  • जितेन्द्र बस्नेत

जितेन्द्र बस्नेत


जितेन्द्र बस्नेत
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
इमेल basnet.jitendra@gmail.com
सम्पर्क 9855017777
बहाल मिति २०७५ बैशाख २३