Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नगेन्द्र सुबेदी


नगेन्द्र सुबेदी


नगेन्द्र सुबेदी
खरिदार

शाखा मुद्दा शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल nagendrasubedi20@yahoo.com
सम्पर्क 9845449265
ठेगाना Bharatpur 11, चितवन
बहाल मिति २०७२ भाद्र १