Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

नारायण प्रसाद भट्टराई

  • नारायण प्रसाद भट्टराई

नारायण प्रसाद भट्टराई


नारायण प्रसाद भट्टराई
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सम्पर्क 9855017777
बहाल मिति २०७६ मंसिर २३