Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रामचन्द्र ढकाल

  • रामचन्द्र ढकाल

रामचन्द्र ढकाल


रामचन्द्र ढकाल
प्रशासकीय अधिकृत

पद प्रशासकीय अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
सम्पर्क 9855060937
बहाल मिति २०७२ भाद्र २८