Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

श्याम सुन्दर ढकाल


श्याम सुन्दर ढकाल


श्याम सुन्दर ढकाल
खरिदार

शाखा नागरिकता शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल ssdhakal2017@gmail.com
सम्पर्क 9855029334
ठेगाना Baguwa 6, गोर्खा
बहाल मिति २०७४ चैत्र १९