Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सुनिल लम्साल


सुनिल लम्साल


सुनिल लम्साल
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल sunillamsal93@yahoo.com
सम्पर्क 9855060474
बहाल मिति २०७४ चैत्र २८