Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सुरेश थापा

  • सुरेश थापा

सुरेश थापा


सुरेश थापा
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल ani.suresh1986@gmail.com
सम्पर्क 9845708521
ठेगाना Bharatpur 7, चितवन
बहाल मिति २०७५ असार ७