Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

उमेश चन्द्र पन्थी

  • उमेश चन्द्र पन्थी

उमेश चन्द्र पन्थी


उमेश चन्द्र पन्थी
नायब सुब्बा

पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9857060964
ठेगाना Bharatpur 12, चितवन
बहाल मिति २०७५ आश्विन २८