Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

जिल्ला आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्र चितवन (DEOC)

3 महिना अगाडी

2076-03-27


विपद सम्बन्धी सहयोग र जानकारीको लागि सम्पर्क व्यक्तिहरु

१. प्र.अ. श्री इश्वर सिंखडा - ९८४१०४३६३४ (DEOC Focal Person)

२. स.प्र.ह. श्री उद्धव भट्ट - ९८४५१२९००४

३. प्र.ह. श्री सृजना मैनाली - ९८६५१७९६३०