Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 नारायण प्रसाद भट्टराई नारायण प्रसाद भट्टराई प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9855017777
2 नेत्र प्रसाद शर्मा नेत्र प्रसाद शर्मा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9851159514
3 रामचन्द्र ढकाल रामचन्द्र ढकाल प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9855060937
4 इश्वर सिंखडा इश्वर सिंखडा प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता प्रतिलिपी शाखा 9841043634
seemishwor@gmail.com
5 कमल प्रसाद आचार्य कमल प्रसाद आचार्य प्रशासकीय अधिकृत Bharatpur चितवन राहदानी शाखा 9855054270
6 खेमराज पौडेल खेमराज पौडेल प्रशासकीय अधिकृत fedhikhola RM 4, स्याङ्गजा स्थानीय प्रशासन शाखा 9845331036
poudel.sanjay98@gmail.com
7 हरि प्रसाद सिग्देल हरि प्रसाद सिग्देल नायब सुब्बा नागरिकता प्रतिलिपी शाखा 9855066881
8 उमेश चन्द्र पन्थी उमेश चन्द्र पन्थी नायब सुब्बा Bharatpur 12, चितवन स्थानीय प्रशासन शाखा 9857060964
9 रविराज रेग्मी रविराज रेग्मी नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9855047430
rabirajregmi.np@gmail.com
10 सुनिल लम्साल सुनिल लम्साल नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9855060474
sunillamsal93@yahoo.com
11 विश्वास श्रेष्ठ विश्वास श्रेष्ठ नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9845156992
shresthabishwas65@gmail.com
12 सुरेश थापा सुरेश थापा नायब सुब्बा Bharatpur 7, चितवन नागरिकता प्रतिलिपी शाखा 9845708521
ani.suresh1986@gmail.com
13 गणेश नेपाली गणेश नेपाली नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9845778999
nepaliganesh910@gmail.com
14 इन्द्रकला सुवेदी इन्द्रकला सुवेदी लेखापाल लेखा शाखा 9841531178
15 यशोदा शर्मा यशोदा शर्मा कम्प्यूटर अपरेटर Bharatpur 9, चितवन कम्पुटर शाखा 9841905847
poudelyash@gmail.com
16 धैर्यता पाैडेल धैर्यता पाैडेल कम्प्यूटर अपरेटर Bharatpur 7, चितवन नागरिकता शाखा 9845922393
17 बावुराम पराजुली बावुराम पराजुली टाइपिष्ट नायब सुब्बा Bharatpur 18, चितवन मुद्दा शाखा 9846089260
18 श्याम सुन्दर ढकाल श्याम सुन्दर ढकाल खरिदार Baguwa 6, गोर्खा स्थानीय प्रशासन शाखा 9855029334
ssdhakal2017@gmail.com
19 अमृत अधिकारी अमृत अधिकारी खरिदार Bharatpur 8, चितवन नागरिकता शाखा 9845278327
20 आदर्श अधिकारी आदर्श अधिकारी खरिदार मुद्दा शाखा 9810352983
adarshaadhikari80@yahoo.com
21 संगिता सुवेदी संगिता सुवेदी खरिदार Bharatpur 7, चितवन 9845077851
tiwarisangita2010@gmail.com
22 चन्द्र बहादुर लामा चन्द्र बहादुर लामा हलुका सवारी चालक Bharatpur चितवन 9845045650
23 डिल बहादुर गुरुङ्ग डिल बहादुर गुरुङ्ग कार्यालय सहयोगी Bharatpur 11, चितवन प्रसाशन शाखा 9845519900
24 कृष्ण बहादुर बस्नेत कृष्ण बहादुर बस्नेत कार्यालय सहयोगी Bharatpur 7, चितवन नागरिकता प्रतिलिपी शाखा 9845051297
25 कमल नयन आचार्य कमल नयन आचार्य कार्यालय सहयोगी Bharatpur 6, चितवन राहदानी शाखा 9845045887
26 सुदिप रेग्मी कार्यालय सहयोगी Bharatpur 7, चितवन नागरिकता प्रतिलिपी शाखा 9845530263
27 लिला बहादुर राना लिला बहादुर राना कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा 9847563068